Central de Resultats. Àmbit salut mental i addiccions. Dades 2014.

27 ag.

Anna Garcia-AltésAnna García-Altés, Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Aquest informe presenta els resultats de tots els centres de la xarxa de salut mental del SISCAT per a l’any 2014. L’estructura dels informes d’aquest any és lleugerament diferent de la dels anys anteriors. S’ha optat per tractar menys temes, però més concrets i amb més profunditat. També s’ha fet un esforç especial per incloure nous indicadors com l’edat de la primera visita, o el percentatge de pacients amb TMG dels CSMA que requereixen ingrés hospitalari durant l’any. Tot i això, les taules amb els valors de tots els indicadors centre per centre –el tret diferencial de la Central de Resultats– segueixen presents. Com a altres anys, tots els informes inclouen experiències innovadores que permeten obtenir bons resultats assistencials, incloses a l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, així com l’opinió de persones expertes.

Durant l’any 2014 els centres de salut mental d’adults (CSMA) han atès 169.919 persones, el que suposa el 2,5% sobre el total poblacional de Catalunya. La mitjana de visites per persona atesa ha estat de 6,5. D’aquest global, 55.963 pacients corresponen a nous casos, el que suposa un 0,9% de la població catalana. Tots aquests indicadors romanen gairebé sense variacions significatives en els darrers 3 anys. Les persones amb TMG suposen un terç de les persones ateses i gairebé la meitat de les visites realitzades. El percentatge de TMG d’un CSMA que requereix ingrés hospitalari durant l’any ha passat del 10% l’any 2012 al 8% l’any 2014. Aquest resultat suggereix una millora notable en el funcionament global dels dispositius de salut mental, especialment pel que fa als CSMA. Ara bé el percentatge de pacients ingressats que han estat atesos a un CSMA durant l’any d’hospitalització, un dels indicadors nous d’aquest informe, és del 70% i hauria de ser proper al 100%. Les raons que podrien explicar aquest 30% seria la derivació a la xarxa privada, deficiències en el sistema de derivació entre hospitals i CSMA o l’existència d’un sistema més fragmentat amb problemes de sectorització. En un 1,5% de pacients afectats d’esquizofrènia s’ha resolt la polimedicació detectada en l’informe anterior. Al 88,8% dels pacients amb trastorn bipolar se’ls ha dispensat eutimitzants durant el 2014; hi ha una bona adherència dels professionals a les guies terapèutiques i un bon maneig farmacològic.

Pel que fa als serveis d’hospitalització de salut mental d’adults, l’any 2014 els hospitals monogràfics psiquiàtrics i els serveis de psiquiatria d’adults han realitzat un total de 16.449 altes, un valor gairebé idèntic al 2013. El reingressos a trenta dies segueix sent baix però ha passat del 5,3% al 7,0%. Pel que fa als subaguts, l’any 2014 s’han realitzat 2.998 altes, amb una estada mitjana de 63,2 dies, en lloc dels 67,2 dies de 2013. Els reingressos a 30 dies han sigut del 3,6%.

CR Salut mentalEls centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) van atendre, durant el 2014, 59.570 persones, un 7% més que l’any passat. Aquest volum de persones ateses representa el 3,9% de la població de Catalunya menor de 18 anys, que van realitzar una mitjana de 6,2 visites a l’any. Del total de població atesa, 25.136 pacients corresponen a nous casos, l’1,8% de la població catalana d’aquest grup d’edat. En els darrers sis anys el nombre total de persones ateses en CSMIJ ha crescut un 27,6%. Una de cada 8 persones ateses en un CSMIJ pateix un trastorn mental greu, un 53% més que en el 2009. L’increment en el nombre de TMG atesos als CSMIJ suggereix una millor detecció i un millor pronòstic. Per la seva banda, el TDAH és el diagnòstic més freqüent i està present en un de cada quatre pacients atesos. Entre les patologies emergents prioritzades, destaquen els trastorns de l’espectre autista que suposen el 8,4% dels menors atesos (el que suposa un increment del 12% respecte al 2013). L’àmbit infantil i juvenil és on el tractament familiar és més necessari i efectiu. En aquest sentit, el 50,1% de les famílies dels pacients atesos en els CSMIJ han realitzat visites especificades com a tractament familiar durant el 2014. Ara bé, la variabilitat entre centres suggereix que alguns centres incorporen de manera habitual aquest tipus d’intervenció als seus plans de tractament, mentre que d’altres encara presenten marge per tal d’incrementar el percentatge d’aquesta modalitat d’intervenció.

L’any 2014 els hospitals monogràfics psiquiàtrics i els serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts han realitzat un total de 1.331 ingressos de població menor de 18 anys. El 17,1% de les hospitalitzacions han sigut TMG (16,1% en el 2013), un 12,3% per trastorn de la conducta alimentària (12,3% en el 2013) i un 9,3% per trastorns del comportament (9,3% en el 2013). El percentatge d’ingressos urgents ha passat del 53,1% l’any 2013 al 58,5% l’any 2014.

Com l’any passat, l’anàlisi dels resultats d’aquest informe pot aprofundir-se mitjançant l’aplicatiu de la Central de Resultats i fulls de càlcul dinàmics disponibles al lloc web de l’Observatori (http://observatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fitxers de dades obertes que, complint amb els estàndards internacionals del W3C, es posen a la disposició de tothom al lloc web de la Generalitat de Catalunya (http://dadesobertes.gencat.cat/ca).

Aquest informe, i totes les dades que s’hi presenten, poden trobar-se al web de l’Observatori: http://observatorisalut.gencat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.