10 anys del Registre d’Artroplàsties de Catalunya (RACat)

26 nov.

Olga Martínez-Laia DomingoOlga Martínez i Laia Domingo. Àrea d’Avaluació, AQuAS

L’any 2005 es posava en marxa el Registre d’Artroplàsties de Catalunya (RACat), una iniciativa impulsada pel Servei Català de la Salut (CatSalut), la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) i l’AQuAS (en aquell moment, l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut).

Naixia així un registre poblacional dissenyat per avaluar l’efectivitat i seguretat de les artroplàsties de maluc i genoll i que ha permès conèixer la variabilitat en les hospitalitzacions, els procediments i els models emprats per les artroplàsties, la supervivència de les pròtesis implantades, així com tenir la traçabilitat dels implants i generar indicadors per avaluar la qualitat assistencial (performance i benchmarking).

Diferents experiències prèvies internacionals apuntaven a que l’existència de registres d’artroplàsties havia contribuït a la reducció de la variabilitat i a la millora de l’efectivitat, seguretat i qualitat de les artroplàsties1. Aquest fet, sumat a la creixent necessitat de donar resposta a diverses preguntes de recerca i gestió clínica, van posar de manifest la necessitat de posar en funcionament el RACat.

Funcionament

Al llarg d’aquests 10 anys, més de 50 centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) han col·laborat notificant periòdicament i de manera voluntària les seves dades, fent possible que entre el període 2005-2014 es disposi d’informació de 45.135 artroplàsties primàries de maluc i 5.051 de revisió i de 58.798 artroplàsties primàries de genoll i 6.473 de revisió.

L’obtenció d’informació per nodrir el RACat es va dissenyar per tal que representés el mínim de càrrega de treball per a tots els agents implicats, especialment per als serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. S’utilitza informació disponible als hospitals, així com informació facilitada pels fabricants i distribuïdores de pròtesis comercialitzades a Catalunya, i altres bases de dades que complementen aquesta informació (CMBDHA, Central d’Assegurats i altres). L’any 2006, com a part d’una segona fase de desenvolupament del RACat, es van dissenyar els formularis quirúrgics, amb l’objectiu de complementar la recollida de dades clíniques i impulsar un model de formulari únic a nivell de tot Catalunya. En un inici, es va dur a terme una prova pilot a 7 hospitals i a partir de 2013 es va implementar dins del sistema d’informació del RACat. Actualment un dels principals reptes del RACat és la implementació efectiva del full quirúrgic a tots els centres participants, per tal de disposar de dades de la intervenció i la tècnica rellevants per a les anàlisis dels resultats.

Untitled

Anàlisi de dades i recerca avaluativa

A l’inici del projecte, l’èmfasi dels resultats va recaure en la revisió de la qualitat de la informació recollida, l’exhaustivitat i la cobertura respecte del CMBD-AH (patró de referència del RACat)2. En una segona fase, i com a resultat de la consolidació dels hospitals en la notificació de l’activitat assistencial, el RACat obria una nova via d’anàlisi amb l’objectiu d’identificar i descriure la variabilitat en les hospitalitzacions i els procediments per artroplàsties, utilitzant els Atles de Variacions del SISCAT3-4.

L’augment progressiu del període de seguiment dels pacients va permetre començar a elaborar les primeres anàlisis de supervivència robustes5, tant a nivell de pròtesis com dels pacients. I més recentment, s’està apostant per facilitar el benchmarking tant a nivell de centre com de models i tipus de pròtesis.

Untitled2D’altra banda, al llarg d’aquests deu anys, el registre ha estat present en múltiples projectes de recerca, principalment d’àmbit nacional, que han permès millorar el registre, establir i reforçar els vincles amb centres i professionals, així com aportar dades d’utilitat per a clínics, gestors i planificadors de serveis.

Lliçons apreses i reptes de futur

El RACat ha demostrat que pot ser una eina útil per al seguiment de les tendències de les artroplàsties de genoll i maluc, per descriure i identificar factors relacionats amb la fallada o revisió de les pròtesis, així com per analitzar les variacions de les característiques dels procediments i les pròtesis entre els hospitals i les àrees sanitàries a Catalunya i com a eina de vigilància epidemiològica post-comercialització6,7. L’interès continuat dels decisors i actors vinculats a la cirurgia ortopèdica de maluc i genoll, sumat a la disponibilitat de dades informatitzades dels hospitals i el CatSalut, han facilitat la consolidació del RACat com a Registre Sanitari en l’àmbit de Catalunya.

De cara al futur, el RACat continua afrontant nous reptes, com la incorporació d’altres fonts d’informació (per ex. de l’atenció primària), la participació d’hospitals privats, la consolidació de les relacions internacionals amb la International Society of Arthroplasty Registries (ISAR) i l’International Consortium of Orthopedic Registries (ICOR), o la inclusió, a través de qüestionaris específics, d’informació sobre qualitat de vida i resultats percebuts de pacients sobre la seva salut. S’espera que aquestes noves fites permetin seguir enriquint la informació i les possibilitats del registre, per continuar sent una eina de referència pels professionals vinculats a la cirurgia ortopèdica de maluc i genoll.

Jornada 10 Anys de Registre RACat

Untitled3Per commemorar els 10 anys del Registre RACat es preveu fer una sessió clínico-divulgativa conjuntament amb la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i el CatSalut el dia 9 de Desembre de 2015. Hi estaran convidats professionals experts dels diferents àmbits de l’atenció i gestió sanitàries, la investigació, la indústria i l’administració amb l’objectiu de posar en comú els diferents coneixements i punts de vista sobre l’abast i les implicacions d’aquests tipus de procediments.

Podeu inscriure-us i consultar el programa de la jornada a l’adreça: http://bit.ly/Racat10anys

Referències 

  1. Serra-Sutton V, Allepuz A, Espallargues M, MV Pons J. Revisió de registres d’artroplàsties: experiències internacionals. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2008.
  2. Serra-Sutton V, Martínez O, Allepuz A, Espallargues M, Nardi J, Pallisó F, Coll M. Registre d’artroplàsties de Catalunya. Resultats de maluc i genoll 2005-2008. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2011; 1:58-74.
  3. Artroplàstia primària de genoll (2005-2012). Atles de variacions del SISCAT, número 1. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2014.
  4. Artroplàstia primària de maluc (2005-2012). Atles de variacions del SISCAT, número 2. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2014.
  5. Serra-Sutton V, Tebé Cordomí C, Martínez Cruz O, García-Altés A, Espallargues M. En nom del Comitè Assessor i de Direcció del RACat. Registre d’artroplàsties de Catalunya. Segon informe dades 2005-2010. Barcelona: Agència d‟Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2012.
  6. Allepuz A, Serra-Sutton V, Martínez O, Tebé C, Nardi J, Portabella F, Espallargues M. Los registros de artroplastias como sistemas de vigilancia poscomercialización: el Registro de Artroplastias de Cataluña. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 2013;57(1):27-37.
  7. Allepuz A, Martínez O, Tebé C, Nardi J, Portabella F, Espallargues M; Catalan Arthroplasty Register. Joint registries as continuous surveillance systems: the experience of the Catalan Arthroplasty Register (RACat). J Arthroplasty. 2014 Mar;29(3):484-90

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.